Podpora 5000 EUR pre podnikateľov BA kraja na reklamu a marketing

Schválené od 23.04.2019
[23.04.2019]

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: REKLAMA a MARKETING


Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc na reklamu a marketing prostredníctvom kreatívneho vouchera do výšky 5000 EUR, ktorý pokryje 50 % celkových oprávnených výdavkov žiadateľa.

Aké služby môžu byť podporené?

  • poradenstvo a konzultácie v oblasti komunikácie, reklamy a marketingu
  • tvorba reklamných kampaní - vytvorenie názvu značky/produktu, loga, návrhu web stránky, letáku, katalógu, reklamy v TV, rozhlase, outdoor,..
  • produktový a obalový dizajn
  • digitálne komunikačné kampane - návrh a produkcia mobilných aplikácií, webových stránok, portálov, eshopu, SEO, UX/UI optimalizácia, správa sociálnych sietí, ..

Kto môže žiadať o podporu?

Mikro, malý a stredný podnik v BA kraji.

Čo urobiť pre získanie vouchera?

Vybrať dodávateľa služby a registrovať sa na vytvor.me do 31.07.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu