5 000 € na služby programátorov pre podnikateľov z BA kraja

Schválené od 23.04.2019
[23.04.2019]

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: IKT - PROGRAMOVANIE


Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc na služby a/alebo diela programátorov prostredníctvom kreatívneho vouchera do výšky 5000 EUR, ktorý pokryje 50 % celkových výdavkov žiadateľa.

Aké služby môžu byť podporené?

  • poradenstvo, návrh a programovanie webovej stránky, e-shopu alebo mobilnej aplikácie
  • dizajn a programovanie webovej/mobilnej aplikácie
  • zabezpečenie bezpečnosti webových stránok a aplikácií
  • výber vhodných nástrojov, ich implementácia, nasadenie analytických nástrojov a testovanie SW v priebehu 3 mesiacov

Kto môže žiadať o podporu?

Mikro, malý a stredný podnik v BA kraji.

Čo urobiť pre získanie vouchera?

Vybrať dodávateľa služby a registrovať sa na vytvor.me do 31.07.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu