Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Schválené od 10.03.2020 - Číslo zákona: 555/2005
[18.02.2020]

Zákon o energetickej hospodárnosti budov


Parlament schválil novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorá upravuje povinnosti pri zverejňovaní ponúk na predaj alebo prenájom budov.
Doteraz platilo, že vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. Novela vypúšťa časť "v reklame v komerčnom médiu", čím de facto túto povinnosť uvádzať údaje o energetickej náročnosti rozširuje na akúkoľvek zverejnenú ponuku, nielen na reklamu v komerčnom médiu. Táto povinnosť platí aj pri predaji/prenájme prostredníctvom realitnej kancelárie. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu