Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Schválené od 10.03.2020 - Číslo zákona: 555/2005
[24.02.2020]

Zákon o energetickej hospodárnosti budov


Parlament schválil novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorá zavádza povinnosti pre vlastníkov bytových a nebytových budov v súvislosti s podporou elektromobility.
Nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce budovy s viac ako 10 parkovacími miestami budú musieť mať aspoň jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel. Nové bytové budovy a významne obnovované existujúce bytové budovy s viac ako 10 parkovacími miestami musia mať infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto s cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Táto povinnosť sa týka parkovacích miest vo vnútri budovy alebo v jej tesnej blízkosti.  
Táto povinnosť sa nevzťahuje:
  • na budovy, pri ktorých bude žiadosť o stavebné povolenie podaná do 10. marca 2021,
  • na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy. 
  Žiadna výnimka sa však nevzťahuje na nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, ktoré budú musieť mať povinne od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu