Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Pripravované od 09.03.2020 - Číslo zákona: 555/2005
[23.04.2019]

Zákon o energetickej hospodárnosti budov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorý zavádza povinnosti pre vlastníkov bytových a nebytových budov v súvislosti s podporou elektromobility.
Nové bytové aj nebytové budovy a významne obnovované existujúce budovy s viac ako 10 parkovacími miestami budú musieť mať aspoň jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a súvisiacu infraštruktúru. Týka sa to parkovacích miest vo vnútri budovy alebo v jej tesnej blízkosti. 

Táto povinnosť sa nevzťahuje:
  • na budovy, pri ktorých bude žiadosť o stavebné povolenie podaná do 10. marca 2021,
  • na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy. 
 Žiadna výnimka sa však nevzťahuje na nebytové budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, ktoré budú musieť mať povinne od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu