Zálohované budú plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3l a minimálna záloha bude 0,10€ /0,12€

Pripravované od 31.12.2019
[23.04.2019]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky upravujúcej zálohovanie jednorazových plastových a kovových obalov.
Vyhláška upravuje:
1) objemy obalov, na ktoré sa povinnosť zálohovania bude vzťahovať - fľaše a plechovky s objemom 0,1 litra až 3 litre;
2) výšku minimálnej zálohy - 0,12 € na jednu fľašu a 0,10 € na jednu plechovku
3) označenie - každý obal bude musieť označený nezameniteľným identifikátorom čiarového kódu, textom a graficky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu