Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Schválené od 23.05.2020 - Číslo zákona: 93/2005
[03.05.2020]

Zákon o autoškolách


Parlament schválil novelu  zákona o autoškolách. Jej cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a zlepšiť kvalitu odbornej prípravy žiadateľov a inštruktorov autoškôl.
Novela prináša najmä tieto zmeny:
 1. Spresňuje sa obsah žiadosti na registráciu autoškoly v súvislosti s inštruktorom.
 2. Činnosť inštruktora autoškoly bude možno vykonávať aj inštruktormi na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
 3. Zodpovedný zástupca môže vykonávať túto funkciu len v jednej autoškole, ale môže byť inštruktorom vo viacerých, ak ide o autoškoly prevádzkované tou istou osobou (vlastníkom).
 4. Upravujú sa technické a technologické zariadenia autoškoly, ktorými sú výcvikové vozidlá, autocvičisko, trenažér a učebné pomôcky.
 5. Najväčšie zmeny sa týkajú inštruktorov:
  • vypúšťa sa podmienka dosiahnutia veku 25 rokov na udelenie oprávnenia inštruktora;
  • ruší sa podmienka praxe vo vedení vozidla a miesto toho sa ustanovuje podmienka najmenej trojročnej držby príslušného vodičského oprávnenia;
  • príslušným orgánom na udelenie inštruktorského oprávnenia je ktorýkoľvek okresný úrad v sídle kraja, pričom žiadosť možno podať aj elektronicky;
  • podrobnejšie sa upravuje spôsob vykonania inštruktorskej skúšky a zloženie komisie;
  • platnosť inštruktorského preukazu sa stanovuje na 10 rokov;
  • zavádza sa povinné pravidelné doškoľovanie inštruktorov - do dvoch rokov od udelenia inštruktorského preukazu a potom periodicky v dvojročnom intervale
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu