Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Pripravované od 30.06.2019
[22.04.2019]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


V súvislosti so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ministerstvo predkladá opatrenie, ktorým navrhuje zvýšenie súm stravného pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu.
Návrhom opatrenia by sa sumy stravného pre jednotlivé časové pásma mali zvyšovať nasledovne:
  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu