Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 176/2019
[25.06.2019]

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


V súvislosti so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ministerstvo schválilo opatrenie, ktorým sa zvyšujú sumy stravného pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu.
Opatrenie zvyšuje sumy stravného pre jednotlivé časové pásma nasledovne:
  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,  
  • 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura, 
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.    
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu