Vytvorenie špecializovaného portálu katastru pre podávanie elektronických návrhov

Pripravované od 01.10.2019 - Číslo zákona: 461/2009
[10.04.2019]

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon


Návrh novely vyhlášky vykonávajúcej katastrálny zákon vytvára špecializovaný portál úradu, ktorý bude slúžiť ako prístupové miesto na podanie elektronického návrhu na začatie katastrálneho konania, návrhu na zápis poznámky a žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností.
Návrh v elektronickej podobe sa bude podávať prostredníctvom vyplneného elektronického formulára, ktorý bude prístupný na špecializovanom portáli úradu a správny poplatok za takéto elektronické podanie bude znížený o 50 % v porovnaní s klasickým papierovým podaním. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu