Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Schválené od 30.06.2019 - Číslo zákona: 172/2019
[25.06.2019]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie


Vláda schválila nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie sa zvyšuje na 4,18 EUR. Ide o peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovaný fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.
Zvyšujú sa taktiež peňažné príspevky na opatrovanie poskytované priamo fyzickej osobe (tzv. opatrovateľovi), ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Výška je ustanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania. Napríklad príspevok na opatrovanie 1 osoby činí 430,35 EUR/mesačne.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu