V katastri sa budú evidovať nové údaje o rodinných domoch a bytoch

Schválené od 01.10.2019 - Číslo zákona: 300/2009
[25.09.2019]

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky schválil vykonávaciu vyhlášku k zákonu o geodézii a kartografii, ktorá upravuje spôsob zápisu a evidovanie niektorých údajov o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v katastri nehnuteľností.
Po novom sa budú zapisovať aj tieto údaje:
  • úžitková plocha rodinného domu/ podlahová plocha bytu
  • počet izieb rodinného domu alebo bytu
  • počet podlaží rodinného domu alebo bytového domu
  • materiálna konštrukcia rodinného domu alebo bytového domu
  • dátum kolaudácie.
Tieto údaje zapíše obec na podklade kolaudačného rozhodnutia.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu