Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov mimo BSK, ktoré Vám pomôže zviditeľniť sa v online prostredí

Pripravované od 01.04.2019
[02.04.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora Internacionalizácie MSP


NPC ponúka podnikateľom 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva bezplatne od expertov v online podnikaní a v digitálnych technológiách.

V akých oblastiach Vám experti poradia?

  • kyberbezpečnosť firmy a e-shopu
  • biznis plán e-shopu a cash flow
  • logistika a preprava
  • e-mail marketing
  • PR a content marketing
  • strategický webdesign
  • ako na sociálne siete
  • produktová fotografia a video
  • SEO
  • PPC reklama,..

Kto môže žiadať o poradenstvo?

Malý a stredný podnik so sídlom mimo BSK.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu