Zníženie sadzby DPH na potraviny na 10%

Pripravované od 01.01.2020 - Číslo zákona: 222/2004
[02.04.2019]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Poslanci predložili návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou navrhujú zníženie sadzby DPH na potraviny z úrovne 20 % na 10 %.
Znížená sadzba DPH by sa mala uplatniť na všetky potraviny podľa zákona o potravinách s výnimkou nápojov, cukroviniek, prídavných látok do potravín, aróm, výživových doplnkov a cukrárenských výrobkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu