Zníženie sadzby dane z príjmov z 21% na 15%

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 595/2003
[18.09.2019]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorou dochádza k zníženiu sadzby dane z príjmov na 15 % ( vo vymedzených prípadoch).
Znížená sadzba vo výške 15% sa použije:
  • pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a to v prípade, ak ich príjmy (výnosy) v príslušnom zdaňovacom období neprekročia sumu 100 000 EUR. Pre zabezpečenie možnosti uplatnenia tejto nižšej sadzby dane sa mení výpočet základu dane daňovníka a to tak, že sa bude samostatne vypočítavať základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a z ostatných príjmov a základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti;
  • pre právnické osoby,ktorých príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevýšia sumu 100 000 EUR
Znížená sadzba dane vo výške 15 % sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2020. Pre výpočet preddavkov sa použije sadzba 21%, nakoľko nie je možné vopred určiť, aká sadza sa nakoniec použije. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu