Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby z 21% na 15%

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 595/2003
[02.04.2019]

Zákon o dani z príjmov


Poslanci predložili návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorou navrhujú zníženie sadzby dane z príjmov právnickej osoby z dnešnej úrovne 21 % na 15 %.
Znížená sadzba dane vo výške 15 % by sa prvýkrát uplatnila za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu