Nové príspevky na domy s takmer nulovou spotrebou energie

Schválené od 01.05.2019 - Číslo zákona: 555/2005
[02.04.2019]

Zákon o energetickej hospodárnosti budov


Parlament schválil novelu zákona o o energetickej hospodárnosti budov, ktorá si kladie za cieľ urýchlené znižovanie energetickej náročnosti budov a zvyšovanie počtu nových budov s takmer nulovou potrebou energie.
Novela zavádza nový príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie pre účely motivácie vlastníkov k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie vo výške 8 000 EUR.
Súčasťou novely je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu