Vzor oznámenia o výrobe destilátu pre súkromných výrobcov

Pripravované od 01.04.2019
[21.03.2019]

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu.
Zákonom o výrobe a uvádzaní liehu na trh bolo umožnené fyzickým osobám vyrábať destiláty z ovocia dopestovaného vlastnou činnosťou. Súkromný výrobca destilátu je povinný oznámiť colnému úradu začatie takejto výroby destilátu na tlačive, v ktorom uvedie údaje súvisiace s výrobou.
Z ekonomických dôvodov bude toto tlačivo k dispozícii len v elektronickej podobe a výrobca si ho môže vytlačiť. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu