Ustanovuje sa jednotný vzor mesačného vyúčtovania príspevkov pre prevádzkovateľov hazardných hier

Pripravované od 09.04.2019
[13.03.2019]

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky, ktorá v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách zavádza jednotný vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry.
Mesačný príspevok prevádzkovateľov hazardných hier je určený na financovanie novovzniknutého Úradu pre reguláciu hazardných hier a vyúčtovanie podáva prevádzkovateľ hazardnej hry elektronickými prostriedkami do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca a v tej istej lehote mesačný príspevok aj uhrádza. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu