Zmiernenie podmienok pri žiadaní o podporu vo vinohradníctve

Schválené od 14.03.2019 - Číslo zákona: 83/2017
[18.03.2019]

Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom


Vláda schválila nariadenie  upravujúce poskytovanie podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.
V súvislosti s podávaním žiadostí o podporu dochádza k vypusteniu podmienok týkajúcich sa zákazu nelegálneho zamestnávania, nedoplatkov poistného na zdravotnom a sociálnom poistení a povinných príspevkov na dôchodkovom sporení.
Novela taktiež ruší ustanovenia ustanovujúce povinnosť dokladať dokumenty dostupné vo verejných informačných systémoch, ktoré si v súlade so zákonom proti byrokracii majú úrady zaistiť sami. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu