Potravinárske podniky budú môcť umiestniť na trh len nové potraviny schválené Európskou komisiou

Pripravované od 30.06.2019 - Číslo zákona: 152/1995
[27.02.2019]

Zákon o potravinách


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o potravinách, ktorá upravuje povinnosti pri umiestňovaní nových potravín na trh.
Zákon upravuje povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov umiestňovať na trh len tie nové potraviny, resp. zložky, ktoré sú povolené Európskou komisiou a zaradené do unijného zoznamu povolených nových potravín.
Podľa nového tedy nebude potrebný súhlas podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, avšak potravina musí byť uvedená v unijnom zozname.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu