Potravinárske podniky budú môcť umiestniť na trh len nové potraviny schválené Európskou komisiou

Schválené od 14.12.2019 - Číslo zákona: 152/1995
[17.09.2019]

Zákon o potravinách


Parlament schválil novelu zákona o potravinách, ktorá upravuje povinnosti pri umiestňovaní nových potravín na trh.

Zákon upravuje povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov umiestňovať na trh len tie nové potraviny, ktoré sú povolené Európskou komisiou a zaradené do únijného zoznamu povolených nových potravín, alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na ich označovanie špecifikovanými v nariadení (EÚ) 2015/2283 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2470.  

Podľa nového tedy nebude potrebný súhlas podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, avšak potravina musí byť uvedená v unijnom zozname.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu