Prevádzkovatelia budú povinní hlásiť zásielky potravín z tretích krajín 24 hodín vopred

Schválené od 14.12.2019 - Číslo zákona: 152/1995
[17.09.2019]

Zákon o potravinách


Parlament schválil novelu zákona o potravinách, ktorá upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri dovoze potravín z tretích krajín, resp. z iných členských štátov.
Prevádzkovatelia, ktorí dovážajú potraviny z tretích krajín, sú povinní podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr 24 hodín pred ich dovozom. Týmto opatrením bude umožnené orgánom vykonať kontrolu potravín ešte pred ich vyskladnením.
Prevádzkovatelia, ktorí dovážajú produkty živočíšneho pôvodu a nespracované ovocie alebo nespracovanú zeleninu z iného členského štátu EÚ, sú povinní podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr 24 hodín po ich prijatí. 

Informácia musí obsahovať:
  • miesto určenia dovozu alebo dodávky potraviny,
  • krajinu pôvodu zásielky,
  • druh dovezenej alebo dodanej potraviny,
  • množstvo každého druhu  
  • druh obalu alebo obalového materiálu,
  • označenie identifikujúce dovezenú alebo dodanú potravinu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu