Dovozcovia potravín z tretích krajín budú povinní hlásiť zásielky 24 hodín vopred

Pripravované od 30.06.2019 - Číslo zákona: 152/1995
[27.02.2019]

Zákon o potravinách


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o potravinách, ktorá upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri dovoze potravín z tretích krajín.
Dovozcovia potravín z tretích krajín a dovozcovia produktov živočíšneho pôvodu a nespracovaného ovocia alebo nespracovanej zeleniny z iného členského štátu EÚ sú povinní podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr 24 hodín pred ich dovozom.

Informácia musí obsahovať:
  • miesto určenia dovozu alebo dodávky potraviny,
  • krajinu pôvodu zásielky,
  • druh dovezenej alebo dodanej potraviny,
  • množstvo každého druhu  
  • druh obalu alebo obalového materiálu,
  • označenie identifikujúce dovezenú alebo dodanú potravinu.
Týmto opatrením bude umožnené orgánom vykonať kontrolu potravín ešte pred ich vyskladnením.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu