Lekárničky v aute nebudú podliehať dátumu spotreby

Pripravované od 30.06.2019 - Číslo zákona: 134/2018
[27.02.2019]

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela vyhlášky upravujúca podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
Na základe novely sa zrušuje doba exspirácie lekárničiek tak, aby lekárničky mohli byť vo vozidlách v rámci povinnej výbavy vozidiel aj po dátume spotreby. Namiesto toho sa zavádzajú podmienky, že obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Taktiež sa upravujú podmienky na uloženie lekárničky vo vozidle - lekárnička sa vo vozidle ukladá v takom priestore, aby na ňu nedopadalo priame slnečné žiarenie, úložný priestor musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu