Letáky s potravinami musia aspoň z 50% propagovať slovenské výrobky

Už o 4 dni - Schválené od 31.03.2019 - Číslo zákona: 152/1995
[08.02.2019]

Zákon o potravinách


Parlament schválil novelu zákona o potravinách, ktorá zavádza povinnosť predajcov potravín zaistiť, aby na listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín  ( letáky, reklamné časopisy, obdobné formy komunikácie) najmenej polovicu poľnohospodárskych výrobkov a potravín určených na účel propagácie a marketingu tvorili:
a) poľnohospodárske výrobky a potraviny označené dobrovoľnými údajmi podľa § 9b (vyrábané a umiestňované na trh v Slovenskej republike), alebo
b) potraviny vyrobené v Slovenskej republike.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu