Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Pripravované od 31.08.2019 - Číslo zákona: 177/2018
[05.02.2019]

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona proti byrokracii, ktorej cieľom je zníženie administratívnej záťaže pri komunikácii s úradmi verejnej správy.
K listom vlastníctva, výpisom z registra trestov, výpisom z obchodného registra pribúdajú ďalšie dokumenty, ktoré už naďalej od Vás úradu nebudú môcť požadovať, ale informácie si zaistia sami v registroch ostatných úradov.
Ide o tieto dokumenty:
  • potvrdenie o daňových nedoplatkoch, 
  • potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, 
  • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,   
  • potvrdenie o návšteve školy  
  • výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií. 
Do zoznamu informačných systémov pribúdajú nové systémy, z ktorých si úrady budú údaje zisťovať sami (informačný systém finančnej správy, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, centrálny register detí, žiakov, a poslucháčov, centrálny register študentov).

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu