Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 516/2008
[13.09.2019]

Zákon o Audiovizuálnom fonde


Parlament schválil novelu zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorá upravuje podmienky financovania filmov.
Dochádza k zvýšeniu percentuálneho podielu dotácie, ktorú fond poskytuje na podporu audiovizuálneho priemyslu, z 20 % oprávnených výdavkov na 33 % oprávnených výdavkov, ktoré boli uhradené v súvislosti s realizáciou filmového projektu. V zmysle novej právnej úpravy by mal fond poskytovať žiadateľom finančné prostriedky na podporu formou dotácie vo výške 33 % oprávnených výdavkov.
Novela ďalej spresňuje, že poskytnuté dotácie je možné započítavať do celkovej sumy oprávnených výdavkov na účely poskytovania podpory audiovizuálneho priemyslu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu