Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Pripravované od 30.06.2019 - Číslo zákona: 516/2008
[01.02.2019]

Zákon o Audiovizuálnom fonde


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorá upravuje podmienky financovania filmov.
Dochádza k zvýšeniu percentuálneho podielu dotácie, ktorú fond poskytuje na podporu audiovizuálneho priemyslu, z 20 % oprávnených výdavkov na 30 % oprávnených výdavkov, ktoré boli uhradené v súvislosti s realizáciou filmového projektu. V zmysle novej právnej úpravy by mal fond poskytovať žiadateľom finančné prostriedky na podporu formou dotácie vo výške 30 % oprávnených výdavkov.
Novela ďalej spresňuje ktoré oprávnené výdavky uhradené z verejných zdrojov sa môžu započítavať do celkovej sumy oprávnených výdavkov na účely poskytovania podpory audiovizuálneho priemyslu. Do celkovej sumy oprávnených výdavkov sa môžu započítavať výdavky poskytnuté formou pôžičky alebo dotácie (najviac 70 % tohto výdavku)

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu