Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 26.03.2020 29.03.2020

Lehoty na uplatnenie práva na súde sa predlžujú

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 26.03.2020 29.03.2020

Kolektívne orgány právnických osôb môžu hlasovať aj na diaľku

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Schválené od 26.03.2020 29.03.2020

Nemocenské z dôvodu karantény bude už od 1. dňa PN vyplácať Sociálna poisťovňa

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 26.03.2020 29.03.2020

Zavedenie podporných mechanizmov pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 24.03.2020 29.03.2020

Podpora veľkých projektov internetovej komunity

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre VEĽKÉ PROJEKTY
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu