Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 12.11.2019 - Novinka 13.11.2019

Dotácie pre podnikateľov, ktorí rozvíjajú kultúru národnostných menšín

Výzva č. 1/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Pripravované od 30.04.2020 11.11.2019

15-ročné osoby bude možné zamestnať už počas prvých letných prázdnin

Zákonník práce

Pripravované od 31.12.2019 08.11.2019

Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Schválené od 05.11.2019 06.11.2019

Bezplatné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 31.12.2019 04.11.2019

Nové podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 31.12.2019 04.11.2019

Vyhláška upravuje výšku podpory pre podnikateľov na obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 30.11.2019 - Už o 13 dní 04.11.2019

Za neuhradenú pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti bude možné odobrať ŠPZ

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 30.11.2019 - Už o 13 dní 04.11.2019

Zálohované budú plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3l a minimálna záloha bude 0,10€ /0,12€

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 30.11.2019 - Už o 13 dní 04.11.2019

Prepis a evidencia vozidla budú jednoduchšie a bude možné ich vybaviť aj elektronicky

Zákon o cestnej premávke

Schválené od 30.11.2019 - Už o 13 dní 31.10.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu