Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 05.04.2020 - Novinka 31.03.2020

Školenie BOZP môže zamestnávateľ odložiť na dobu po skončení krízového stavu

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Pripravované od 05.04.2020 31.03.2020

K žiadostiam o podporu na udržania pracovných miest budú žiadatelia dokladať čestné prehlásenie

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 26.03.2020 31.03.2020

Lehoty na uplatnenie práva na súde sa predlžujú

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Schválené od 26.03.2020 31.03.2020

Kolektívne orgány právnických osôb môžu hlasovať aj na diaľku

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 26.03.2020 31.03.2020

Zavedenie podporných mechanizmov pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest

Zákon o službách zamestnanosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu