Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 13.12.2019

Nový vzor súhrnného výkazu k DPH

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.01.2020 - Už o 15 dní 13.12.2019

Nový vzor daňového priznania k DPH

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 05.12.2019 06.12.2019

Stiahnite si novú verziu Biznisinfo 3.0

Biznisinfo 3.0

Schválené od 03.07.2021 06.12.2019

Zavádza sa zákaz používania niektorých jednorazových plastových výrobkov

Zákon o odpadoch

Neschválené 06.12.2019

Zamestnávatelia nebudú musieť vypracovávať prevádzkové poriadky na pracoviskách s malými rizikami

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Neschválené 06.12.2019

Vstup do solárií bude zakázaný osobám mladším 18 rokov

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Neschválené 06.12.2019

Do reštaurácie bude povolený aj vstup so zvieraťom

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2024 06.12.2019

Veľké obchody budú povinné darovať potraviny po dátume spotreby charitám

Zákon o potravinách

Schválené od 01.01.2020 - Už o 16 dní 06.12.2019

Kozmetické výrobky po dátume spotreby bude možné darovať charitám

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2020 - Už o 16 dní 06.12.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu