Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2021 21.01.2021

SZČO budú povinné odvádzať nový odvod do fondu zamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení

Pripravované od 31.12.2021 21.01.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov aj SZČO poskytovaná v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 26.01.2021 - Už o 5 dní 21.01.2021

Od 27.1. do 7.2. musia mať zamestnanci pri ceste do práce negatívny test na COVID-19

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky

Pripravované od 30.06.2021 02.01.2021

Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov

Zákon o odpadoch

Schválené od 31.12.2020 30.12.2020

Nový zákon zavádza tzv. malý konkurz umožňujúci rýchlejšie a lacnejšie ukončenie podnikania

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 31.12.2020 30.12.2020

Výška povinného preddavku na náklady malého konkurzu bude 500 EUR

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 31.12.2020 30.12.2020

Podniky vo finančných ťažkostiach budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Schválené od 16.12.2020 18.12.2020

Splatnosť poistného na sociálne poistenie pre osoby s poklesom príjmu o 40% sa posúva na 30.6.2021

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 08.12.2020 18.12.2020

Dotácie na úhradu nájomného budú vyplácané aj podnikateľom zasiahnutým 2.vlnou

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 31.12.2021 17.12.2020

Účinnosť zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa posúva o rok, tj. na 1.1.2022

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu