Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Nová definícia "obratu" na účely DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Zrušuje sa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Nové pravidlá pre úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Nové obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Zmeny v zdaňovaní digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 30.09.2019 11.12.2018

Nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby (voucher)

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 30.04.2019 11.12.2018

Zmeny v oblasti výroby výživových doplnkov s obsahom alkoholu

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Osoby z 3. krajín budú predkladať doklady o získanom vzdelaní len pri niektorých typoch zamestnania

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 31.12.2018 - Už o 20 dní 11.12.2018

Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Zákon o službách zamestnanosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu