Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 19.11.2018 - Novinka 20.11.2018

Pri zamestnaní absolventa školy (z ÚP) mu nemusí zamestnávateľ 3-6 mesiacov vyplácať mzdu

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ - aktivita č.1

Schválené od 19.11.2018 20.11.2018

Príspevok na prijatie a mentorovanie mladého uchádzača o prácu

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Schválené od 15.11.2018 16.11.2018

Finančný príspevok na energetické audity a implementáciu opatrení v MSP

Výzva v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Schválené od 15.11.2018 16.11.2018

80 hodín konzultácií o expandovaní do zahraničia s vybraným expertom pre podniky mimo BA kraja

Výzva v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP

Schválené od 14.11.2018 15.11.2018

Pri zamestnaní UoZ nemusí zamestnávateľ 6 mesiacov vyplácať za vykonanú prácu žiadnu mzdu

Národný projekt „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce" - zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov

Schválené od 15.11.2018 16.11.2018

Príspevok na organizáciu koncertov, festivalov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Fond na podporu umenia 3/2019

Schválené od 14.11.2018 16.11.2018

Mesačná stáž v USA pre startupistov

Výzva na prihlasovanie na medzinárodný stážový pobyt na podporu Startupov

Schválené od 31.12.2018 15.11.2018

Vláda schválila poplatky na ukladanie odpadov

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Pripravované od 30.06.2019 14.11.2018

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 31.12.2018 15.11.2018

Zvyšujú sa sadzby mýta za používanie ciest

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu