Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 31.12.2019 18.10.2019

Zamestnanci budú pri žalobách proti zamestnancom oslobodení od súdnych poplatkov

Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Minimálna mzda bude vo výške 60 % z priemernej mesačnej mzdy

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 09.03.2020 17.10.2019

Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 22.05.2020 17.10.2019

Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Zákon o autoškolách

Schválené od 09.03.2020 17.10.2019

Každá zverejnená ponuka na predaj/prenájom budovy musí obsahovať údaj o energetickej hospodárnosti

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Schválené od 31.12.2020 17.10.2019

Správca dane bude daňové subjekty registrovať k dani automaticky sám

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Ruší sa povinnosť daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla bankových účtov

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Pri nezaplatení dane vám daňový úrad bude môcť zadržať vodičský preukaz

Zákon o správe daní


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu